Som pistol debatten blir klar for en annen runde, tar en nylig studie et pragmatisk blikk pÄ de spesifikke detaljer om vÄpenbruk i Amerika, i stedet for Ä knelÄpe feirende dagsordener.

En artikkel i Slate magazine, pÄ alle steder, undersÞker behovet for en bedre tilnÊrming til vÄpenvÄpen, i motsetning til forhandlinger om forbud.